Medlemsblad

(Nakkeslengen 2000 Nr. 1-2)

 

Leder
av Liv Hagen

Tanker fra en pårørende
av Vigdis, Inger Lailas mamma

Deiligst er gleden
Dikt

EWA Styremøte 13. - 16. januar 2000
Liv Hagen

Rådgivende leges funksjon i et forsikringsselskap
Jostein Grimsmo VÅR bank og forsikring

Gode Råd
Av Gunnar Østland

Nakkesleng og narkose
Mona Hauerberg

Marionettenes makabre dans
Debattinnlegg til Aftenposten, som ikke ble trykket

Helse - idrett - utdanning
I idylliske Meråker i Sør-Trøndelag, like før Storlien ved grensen til Sverige, har Meråker Sanitetsforenings Kurbad og Meråker videregående skole utarbeidet et samarbeidsprosjekt for bl.a. å kunne gi nakkeslengskadde et helhetlig behandlingstilbud.

Dual Stage Airbag - En intelligent kollisjonspute
Fra VOLVO har vi mottatt en pressemelding som viser at det skjer en utvikling på sikkerhetsfronten hos bilfabrikanten.

Ignaz Philipp Semmelweiss
Født 1818 død 1865.

Blind gudinne
Oddbjørn Otterstad

Vår Herres humoristiske gen!
Oddbjørn Otterstad

Vil nekte trafikkofre behandling
Sakset fra "Dagens Næringsliv" 09.12.99
Av journalist Åsne Haugli.

Skandaløs saksbehandling hos helsemyndighetene
Innlegg i Bergensvisen AS
Ulf Kühle, mangeårig skipsfører i utenriksfart

 

Advokatens Spalte
Av Einar I Lohne

Nye gebyrsatser fra nyttår

På tur
Av Liv Hagen

EWA Årsmøte 16.-18. 06. 2000

Elsk meg mest når jeg fortjener det minst, for da trenger jeg det mest.

Brev fra LFN Oslo
Turid Monsen

Lærings- og mestringssenteret, Aker Sykehus
Senter for mestring av kronisk sykdom.

SEKS VEIER TIL ET GODT LIV
Å høre det positive som blir sagt - fremfor det negative
Å legge merke til det som blir gjort - isteden for det som ikke gjøres
Å huske de gode stundene - ikke lagre de onde
Å gi omsorg - ikke bare vente å få
Å le av bagateller - ikke gremme seg over dem
Å fremelske det beste i hverandre
Livet er kort - gledene kan være mange

Ukjent

Storebrand fikk fjernet sakkyndig lege
Sakset fra "Aftenposten" 18.12.99 Journalist Tor Arne Andreassen.

Sakkyndighet
Sakset fra "Aftenposten" 13.01.00.

Forsikringsselskapenes krav på opplysninger
Advokat Bjørge Advokatfirmaet Bjørge og Skaraas

Bilist 2000
Red/Bilist 2000.

Også grupper blir rammet av sykdom
Sakset fra "Aftenposten" 13.01.2000
Av journalist Sylvi Leander

SMILET
Et smil er som hvile for den trette,
dagslys for den motløse,
solskinn for den triste
og velsignelse i vanskelige tider